Partner Merken

De Koninklijke Kunst van het Brouwen

Zijn Koninklijke Hoogheid Luitpold, Prins van Beieren, is de beroemde achterkleinzoon van de laatste koning van Beieren, Lodewijk III. Maar hij is lang niet de eerste in zijn familie die de kunst van het brouwen verstaat. Zoals hij zelf zegt: “De geschiedenis van het Huis Wittelsbach en Beiers bier gaan hand in hand, en zouden als één kunnen worden gezien.” In een notendop heeft bier altijd een grote rol gespeeld in het Beierse leven en de Beierse cultuur en zodoende was het onvermijdelijk voor de koninklijke familie om te beschikken over grote kennis over het brouwen. De eerste koninklijke brouwerij werd opgericht in München in 1260, door Lodewijk de Strenge. Sinds die tijd zijn er in de loop van de eeuwen 70 Wittelsbacher brouwerijen geweest.