Privacy beleid

Privacybepalingen
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij houden ons bij het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens nauwkeurig aan de privacywetgeving.

Onderstaand willen wij u informeren hoe wij uw persoonsgerelateerde gegevens gebruiken en wat het voor u betekent wanneer u gebruik maakt van onze personaliseerbare diensten op http://www.warsteiner.nl/shop/ en http://www.warsteiner.it/shop/.

De aanbieder van de diensten en de aansprakelijke instantie is Warsteiner Brauerei. Nadere gegevens en contactmogelijkheden vindt u in het impressum onder http://www.warsteiner.de/impressum

1. Wat zijn persoonsgerelateerde gegevens?
Persoonsgerelateerde gegevens zijn afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een te identificeren persoon. Daartoe behoren persoonsgegevens zoals bijv. adres, telefoonnummer en e-mailadres en gebruikersgegevens zoals bijv. gebruikersnaam en paswoord. Niet persoonsgerelateerd zijn gegevens die geen betrekking hebben op een te identificeren persoon; dit betreft bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens met betrekking tot gebruiks- en serviceprocessen.

2. Verzamelen, verwerken en gebruik van toegangs- en persoonsgerelateerde gegevens

Toegangsgegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonsgegevens hoeft op te geven. Daarbij verzamelen wij en slaan wij uitsluitend toegangsgegevens zonder persoonlijke relatie op, zoals:

– naam van het opgevraagde bestand
– datum en tijd van het opvragen
– IP-adres van de computer die contact zoekt
– browsertype en -versie
– besturingssysteem dat door de gebruiker gebruikt wordt
– URL van de laatste website die door de gebruiker opgevraagd is
– hoeveelheid verstuurde gegevens
– status van het opvragen (succesvol ja/nee)

Deze gegevens worden door ons gebruikt om technische of statistische informatie voor verbetering van de website te verkrijgen. Er worden bijvoorbeeld gebrekkige links gevonden op basis van de informatie over mislukt opvragen.

Persoonsgerelateerde gegevens verzamelen en gebruiken wij alleen wanneer u ons deze meedeelt bij uw registratie en/of bestelling resp. in de loop van de contractuele relatie.
Om zich als gebruiker te kunnen registreren, moet u de volgende gegevens opgeven:

– naam (evt. bedrijfsnaam en vertegenwoordigingsbevoegde persoon)
– e-mailadres
– postcode
– geboortedatum

In het kader van uw bestelling registreren wij de door u ingetypte gegevens en slaan die op op de gebruikersrekening (bijv. adres, bestelgegevens, bankrelatie, kredietkaartgegevens).

Deze gegevens vormen bestandsgegevens. Bestandsgegevens verzamelen en gebruiken wij alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of de vormgeving of wijziging daarvan, dus in het bijzonder voor de verwerking van uw bestellingen evenals voor afrekeningsdoeleinden.

Aangezien wij onder andere bier verzenden, hebben wij bij elke bestelling uw geboortedatum nodig. Alleen dan kunnen wij verzending aan minderjarigen voorkomen.
Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast met uw toestemming of voor zover wettelijk geoorloofd om u te informeren over onze aanbiedingen en producten of vernieuwingen in onze onlineshop (bijv. in onze nieuwsbrief). U hebt steeds de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen toekomstig gebruik van uw e-mailadres. Op de mogelijkheid van opzegging zullen wij u ook in de afzonderlijke e-mails wijzen.

3. Gebruik van cookies, Google Analytics

Cookies gebruiken wij op onze website om deze attractief vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.
Cookies zijn tekstbestanden die door de browser van de gebruiker tijdelijk of blijvend op zijn computer opgeslagen worden. Door tijdelijke cookies wordt de uniformiteit van een communicatieproces gegarandeerd. Blijvende cookies dienen om een gebruiker te herkennen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zo’n blijvend cookie, wanneer de gebruiker de functie “op deze computer ingelogd blijven” kiest. Door middel van een cookie herkent de website bij een later opvragen van de site dat er sprake is van dezelfde computer, die automatisch ingelogd moet worden.
U kunt zelf bepalen of uw browser cookies gebruikt. Alle browserprogramma’s laten het deactiveren of verwijderen van cookies toe. Functies die een voorwaarde zijn voor het herkennen van de computer staan dan echter niet of slechts beperkt ter beschikking. De functionaliteit van de website is dus verminderd wanneer cookies gedeactiveerd zijn; onder andere de mogelijkheid van aanmelding als gebruiker kan dan beperkt zijn.

Google Analytics

Wij maken gebruik van de webanalyse-tool Google Analytics. Deze dienst dient ter voorbereiding, analyse en uitvoering van banners op onze website. De basis van deze dienst is het gebruik van gegevens en informatie door de onderneming Google, Inc. of daarmee verbonden ondernemingen (Google). Volgens de voorwaarden van Google is de volgende verklaring van de gebruiker hiervoor vereist:
“Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de website op te stellen en om verdere diensten verbonden met het gebruik van de website en internet te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden leveren, voor zover wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens over u die door Google verzameld zijn op de hierboven beschreven manier en met het hierboven beschreven doel.

4. Doorgeven persoonsgerelateerde gegevens

Het doorgeven van uw persoonsgerelateerde gegevens geschiedt slechts voor zover het doel van de overeenkomst dat vereist. Wij geven uw gegevens bijvoorbeeld door aan de expeditiefirma die met de levering belast wordt, voor zover dat voor de levering noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van de betaling geven wij evt. uw gegevens door aan de kredietinstelling die daarmee belast is. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan andere derden doorgegeven.

5. Veiligheid van de gegevens

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden in een beveiligde databank opgeslagen.
Alle medewerkers van Warsteiner Brauerei en hun hulppersonen zijn, voor zover zij met persoonsgerelateerde gegevens omgaan, tot geheimhouding van de gegevens verplicht.

6. Verwijderen en blokkeren van gegevens

Bij beëindiging en volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor het verdere gebruik geblokkeerd en na afloop van evt. toepasselijke fiscaal- en handelsrechtelijke bepalingen verwijderd, tenzij u zich akkoord verklaard hebt met het verdere gebruik van uw gegevens.

7. Inlichtingen en correcties

Warsteiner Brauerei verstrekt onverwijld en gratis inlichtingen over de gegevens die over de verzoekende persoon opgeslagen zijn, op verzoek elektronisch of schriftelijk. Voor het verstrekken van inlichtingen kan Warsteiner Brauerei erop staan dat documenten overgelegd worden, waaruit de identiteit en de authenticiteit van de verzoekende persoon blijken.

8. Herroeping van toestemming

Voor zover u toestemming gegeven hebt voor het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst jegens ons herroepen.

Bij vragen evenals bij verzoeken om inlichtingen of in geval van herroeping van uw toestemming verzoeken wij u zich tot onze privacybeschermingsgemachtigden te wenden:

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG
Datenschutzbeauftragter
Domring 4-10
59581 Warstein, Duitsland
E-mail: info@warsteiner.com
Gegevensbeschermingsverklaring versie 1.0
Status: 01-02-2011